Om Tillväxt Syd

Om föreningen Tillväxt Syd

Ta gärna en titt i vår nya presentationsfolder!!

Tillväxt Syd startades upp under hösten 2013, där ursprunget är de två ESF-projekten ”Tillväxtskola för mogna företag” som ett 100 tal företag medverkat i åren 2008-2013, och har nu etablerats som ett viktigt nav för näringslivet i Ystad-Österlen området.  Tillväxt Syd drivs genom Ekonomisk förening för tillväxt i Ystad-Österlen.

Tillsammans skapar vi tillväxt

Vi tror på entreprenörsandan i södra Skåne. Därför har vi startat Tillväxt Syd – ett nätverk som ska skapa nya möjligheter för företagare i vårt närområde och därigenom gynna en hållbar tillväxt i regionen.

Tillväxt Syd välkomnar företag i olika branscher och storlekar som medlemmar och arbetar utifrån en enkel grundidé: Genom att dra nytta av varandras erfarenheter och nätverk kan vi alla utvecklas och bli bättre. Medlemskap erbjuds alla företag i regionen med minst 3 anställda, mindre företag välkomnas som vänner i de arrangemang som är öppna eller där de är målgrupp.

Verksamheten bedrivs som en ekonomisk förening utan eget vinstintresse och finansieras genom medlems- och serviceavgifter samt bidrag från Sparbanken Syds Tillväxtstiftelse och Simrishamns, Tomelillas, Skurups och Ystads kommuner.

 

Mål 2015-2019

Tillväxt Syd ska verka för att;

–       Medlemsföretagen uppnår en lönsam tillväxt som överstiger snittet i branschen där företaget är verksamt.

–       Våra medlemsföretag efter 5 år, d.v.s efter år 2019, sammantaget uppnår en lönsam tillväxt mätt i fakturering, resultat och antal 

         anställda som uppgår till 20% jämfört med basåret 2014.

–       Minst 10 av medlemsföretagen ska under femårsperioden ha startat upp exportverksamhet.

i övrigt ska;

–       Tillväxt Syd öka antalet medlemsföretag med i genomsnitt 20% per år

–       Tillväxt Syd genom sina medlemsföretag utgöra en förebild i Skåne när det gäller tillväxt.

Det här får du som medlem

Idén bakom Tillväxt Syd är att erbjuda våra medlemsföretag ett inspirerande forum för att utbyta kunskap och erfarenheter. Aktiviteterna omfattar såväl informellt nätverkande som konkreta fortbildningsinsatser.

Inom ramen för Tillväxt Syd tillhandahålls tillväxtskapande utbildningsprogram som utformas efter de behov som finns hos medlemsföretagen. Som medlem kan man också få hjälp att skräddarsy företagsspecifika utbildningsinsatser i samarbete med kvalitetssäkrade och upphandlade leverantörer.

Ett antal gånger per år har vi nätverksträffar, då vi bjuder på inspirerande föreläsningar inom olika teman kombinerat med mingel under lättsamma former. Dessutom har alla medlem­mar i Tillväxt Syd reserverade platser till Tillväxtdagen, årets stora event för alla företagare i sydöstra Skåne.

Via Tillväxt Syd får medlemsföretagen även tillgång till ett nätverk med partnerföretag som verkar för tillväxt i regionen på olika sätt och som kan stödja medlemsföretagens affärs-utveckling.

Ansök om medlemskap under fliken Medlemmar

Tillväxtkoordinator och Verksamhetsledare

Styrelse

© Copyright Tillväxt Syd - Webbdesign av EnMILjOn production För redaktionella ärenden e-posta Redaktionen. För övriga ärenden e-posta Info